Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Μύθος http://blur.by/1nSef4N

                                                                                         09/02/2012

Με ρώτησε ψιθυριστά 
της σιωπής ο ήχος
στο τέλος τι θα βρεις
και γέλασε ο μύθος.

Στο άνοιγμα αυτό
της γης το πεπρωμένο
ζητάει από τον καιρό
να γίνει πραγματικό.

Νεράϊδες και θεοί
πέρασαν στο μυαλό
ξεχάστηκαν κι αυτοί
από της μοίρας την στροφή.

Πετάγματα τύφλα
αγγίγματα δειλά
κι ο μύθος μας γέλα
περάσανε κι αυτά.

Οράματα του χθες
πήγες υπόγειες στέγνες
που γίνανε σπηλιές 
και χάθηκαν κι αυτές.

Μα εγώ ψιθυριστά
στης σιωπής τους ήχους
τους λέω ότι θα βρω
άλλους καινούριους μύθους.

                      ΕΡΓΟ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ  ΕΛΕΝΗ

                                          Σπηλιώτης Σωτήρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: