Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ...


                                                                 2012.......2013 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΈΣ
ΧΡΌΝΙΑ  ΠΟΛΛΆ  ΑΓΑΠΗΜΈΝΟΙ 
ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΊΑ ΠΡΟΣΜΟΝΉ
ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΤΟ ΝΈΟ ΈΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΆΝΙΣΣΗ ΑΥΤΉ ΖΏΗ 
ΧΑΜΌΓΕΛΑ ΕΊΘΕ ΝΑ ΈΡΘΟΥΝ 
ΣΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΌΛΕΣ 
ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΈΣ
ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΊΑ ΝΑ ΣΚΕΠΆΖΕΙ 
ΤΟ ΝΈΟ ΈΤΟΣ ΜΟΝΌ ΜΕ ΕΥΧΈΣ
ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ..........
                 Με αγάπη
                                                    Σωτήρης     Σπηλιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: